Book boxx - zrównoważony pomysł

„Sustainable BücherboXX” został opracowany przez Institute for Sustainability in Education, Work and Culture GbR jako profesjonalny projekt edukacyjny w 2010 roku. Stanowi przykład, w jaki sposób model zrównoważonego rozwoju został wdrożony i uświadomiony w szkoleniu zawodowym, a także w społeczeństwie obywatelskim  może być. Przy okazji: dwa XX to wynalazek firmy INBAK.
Podstawowa koncepcja ma różnorodne społeczne, ekologiczne, kulturowe, polityczne i obywatelskie punkty odniesienia i skutki. 
W międzyczasie w samym tylko Berlinie opracowano około 20 pudełek na książki z różnymi instytucjami edukacyjnymi i dla różnych lokalizacji.
 

Doprowadziło to do powstania sieci ponad 250 aktorów wokół BücherboXX. Koncepcja została przeniesiona i rozwinięta na różne sposoby. Projekty były realizowane we Francji, Polsce i całej Europie.
Odczyty i wydarzenia kulturalne następują w łańcuchu wartości, od ekologicznej ekspansji i renowacji po użytkowanie. Pojawiają się nowe teksty i publikacje, dodawane są innowacje techniczne związane z wykorzystaniem energii odnawialnej.
Ogromny sukces BücherboXX znalazł wielu naśladowców w całym kraju, którzy jednak nie przyjęli „zrównoważonej koncepcji podstawowej” i używali własnych kombinacji terminów, takich jak komora na książki lub regał.