Praktyka laryngologiczna w Jui

Szpital w Jui, z kilkoma oddziałami, do tej pory (2022 r.) nie miał opieki laryngologicznej.
Dr Kabbineh, nasz partner, jest jednym z zaledwie (!) dwóch laryngologów w całym kraju. Do tej pory był odpowiedzialny za zarządzanie tym szpitalem.
Dr Ladipoh, Bintumani D-SL, wysłał dużą część swojej praktyki lekarskiej z Berlina do Sierra Leone w 2022 roku.
W Jui, niedaleko Freetown, dr Kabbineh przejął przedmioty i wyposażył w nie salę treningową.
Dwóch młodych lekarzy wyraziło zainteresowanie szkoleniem w zakresie laryngologii.
Dr Ladipoh przeprowadził to w swojej obecności w Sierra Leone w lutym i listopadzie 2022 roku. Pierwsze kroki zostały podjęte!
Opiekun chciałby również nauczyć się przeprowadzać testy słuchu i dopasowywać aparaty słuchowe. Tutaj nasze relacje będą przydatne do „edukacji” po Makeni.
Poszukiwane jest połączenie z oddziałem laryngologicznym w Berlinie – w tym telemedycyna.