Pomoc osobom niepełnosprawnym dzięki protezom

Protezy mogą pomóc w utrzymaniu perspektywy zawodowej, umożliwiając osobom po amputacjach wykonywanie pracy i realizację celów zawodowych. Proteza może umożliwić osobie stanie, chodzenie i ponowne sięganie, co jest ważne dla wykonywania wielu rodzajów pracy. Protezy mogą być również dostosowane do specyficznych wymagań zawodowych, np. dla rzemieślników, muzyków i sportowców.

Proteza może również pomóc osobie być bardziej pewną siebie i niezależną, co może umożliwić jej poszukiwanie pracy i realizację celów zawodowych. Korzystając z protezy, dana osoba może również poprawić swoje umiejętności i zdolności, co może pomóc jej w znalezieniu lepszej pracy i rozwoju kariery.

Protezy mogą również pomóc poprawić samoocenę i zdrowie psychiczne poprzez promowanie poczucia normalności i integracji. To z kolei może zwiększyć prawdopodobieństwo, że dana osoba będzie szukać pracy i odniesie sukces.

W naszym zaangażowaniu na rzecz ludzi w Sierra Leone, którzy żyją z ograniczeniami wynikającymi z różnych niepełnosprawności, chcemy pomagać za pomocą różnych środków.

Projekt przyciąga również zainteresowanie mediów. NDR przedstawił projekt. Oto LINK do artykułu

Od 1 maja 2023 r. wspieramy szkolenia w Makeni w Sierra Leone.
Pod okiem technika ortopedii, pana Ibrahima Mosto Conteha i 4 innych trenerów, szkoli się 5 młodych mieszkańców Sierra Leone, 3 kobiety i 2 mężczyzn.
Za 18 miesięcy będą mechanikami ortopedycznymi.
Oto wideo z pierwszych kilku dni:

Odtwórz wideo